Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄*    ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Morf/MorfVornPers1>


Persoonlijke voornaamwoorden


De persoonlijke voornaamwoorden worden gebruikt om te verwijzen naar de spreker, de aangesprokene of naar de persoon of zaak waarover wordt gesproken.

De persoonlijke voornaamwoorden in het Nederlands zijn:
ik, mij, wij, ons, jij, jou, u, gij, jullie, hij, zij, haar, het, zij.

De Griekse persoonlijke voornaamwoorden zijn:
εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί.

Net als in het Nederlands worden de Griekse persoonlijke voornaamwoorden onderscheiden in sterke en zwakke persoonlijke voornaamwoorden.

      sterk zwak
1e persoon ev nom εγώ ik 1)  
    gen εμένα mij μου me
    acc εμένα mij με me
  mv nom εμείς      
    gen εμάς ons μας ons
    acc εμάς ons μας ons
             
2e persoon ev nom εσύ jij    
    gen εσένα jou σου je
    acc εσένα jou σε je
  mv nom εσείς jullie, u    
    gen εσάς jullie, u σας jullie, u
    acc εσάς jullie, u σας jullie, u
             
3e persoon ev nom αυτός/-ή/-ό hij, zij, het    
    gen αυτού/-ής/-όυ hem, haar του, της, του 'm, d'r, 't
    acc αυτό(ν)/-ή(ν)/-ό hem, haar τον, τη(ν), το 'm, d'r, 't
  mv nom αυτοί/-ές/-ά zij    
    gen αυτών hen, hun τους ze
    acc αυτούς/-ές/-ά hen τους, τις/τες, τα ze
             

 

Bijvoorbeeld .

με φώναξε. hij riep me.
να φύγουν αυτοί, όχι εσείς. zij moeten weggaan, niet jullie.
σου το έδωσε. hij gaf het je.
φέρε το. breng het.

 

1) Het ontbreken van de nominativus (1e, 2e, 3e persoon; enkelvoud en meervoud; mannelijk, vrouwelijk en onzijdig) heeft direct verband met het verschijnsel dat het Grieks in een zin waarin het Nederlands één van de zwakke persoonlijk voornaamwoorden als onderwerp heeft, geen expliciet onderwerp vermeldt. Het betreffende onderwerp heeft namelijk (in aantal en persoon) een één-op-één-relatie met de uitgang van het werkwoord.

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

φώναξε < φωνάζω - roepen
φύγουν < φεύγω - weggaan
έδωσε < δίνω - geven
φέρε < φέρω - brengen