zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperf aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
type A en B type A, uitz. type A1, A2, B en D type A2, uitz.
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass2eStAori1eCjTpAB


Passivum, 2e stam, aoristus, 1e conjugatie, type A en B


De aoristus passief wordt gevormd door aan de tweede stam van het werkwoord passief de uitgangen van de verleden tijd toe te voegen.

ik ben betaald enkelvoud meervoud
1e persoon πληρώθηκα πληρωθήκαμε
2e persoon πληρώθηκες πληρωθήκατε
3e persoon πληρώθηκε πληρώθηκαν


Naast de vorm πλήρωθηκαν kan in het gesproken Grieks ook de vorm πληρωθήκανε aangetroffen worden.

Dit paradigma volgen alle werkwoorden van de eerste conjugatie met uitzondering van enkele werkwoorden van Oudgriekse origine.


κρύβω
εγκαλείπω
καλύπτω
αλείφω
παραπέμπω
δουλεύω
κρύφτηκα
εγκαταλείφτηκα
καλύφτηκα
αλείφτηκα
παραπέμφθηκα
δουλεύτηκα
verbergen
toestaan
bedekken
insmeren
verwijzen
bewerken
ανοίγω
αναπτύσσω
εισπράττω
ανοίχτηκα
αναπτύχθηκα
εισπράχθηκα
openen
ontwikkelen
innen
διαψεύδω
κλείνω
διαβάζω
ακούω
διαψεύστηκα
κλείστηκα
διαβάστηκα
ακούστηκα
loochenen
sluiten
lezen
horen
πληρώνω
συνδέω
απολύω
πληρώθηκα
συνδέθηκα
απολύθηκα
betalen
in verband brengen
ontslaan
ανασταίνω
απολυμαίνω
ζεσταίνω
αναστήθηκα
απολμάνθηκα
ζεστάθηκα
doen herrijzen
desinfecteren
verwarmen
κρίνω
μολύνω
κρίθηκα
μολύνθηκα
beoordelen
vervuilen
σοκάρω
σερβίρω
σοκαρίστηκα
σερβιρίστηκα
shockeren
serveren


 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht