werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
Morfologie / Werkwoorden / Onregelmatige werkwoorden
direct naar: Grammatica
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
onregelmatige werkw. regelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
αρέσω βάζω βγαίνω βλέπω βρίσκω δίνω είμαι έρχομαι έχω θέλω θέτω κάθομαι καλώ κάνω
καταλαβαίνω λέω μαθαίνω ξέρω παίρνω πηγαίνω πίνω πλένω στέκομαι τρώω φαίνομαι φέρνω χαίρομαι
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwOnre/MorfWerwOnre3


Onregelmatige werkwoorden, overzicht


Een werkwoord heet regelmatig wanneer de 2e stam actief, de 1e stam passief, de 2e stam passief en daaruit weer de overige werkwoordsvormen volgens zekere regels uit elkaar worden afgeleid.
Kort gezegd:
- 1e stam passief = 1e stam actief + -ομαι
-
2e stam actief =  1e stam actief + -σ-
- 2
e stam passief = 1e stam passief + -θ-


Een werkwoord heet onregelmatig wanneer de samenhang tussen één of meerdere van deze werkwoordsvormen niet volgens deze regels geschiedt.
Een werkwoord heet niet noodzakelijkerwijs onregelmatig als het uitsluitend actieve of passieve vormen heeft.
Ook indien bepaalde vervoegde vormen niet in een bepaalde persoon of aantal voorkomen, is het werkwoord onregelmatig (tenzij het de bevelende wijs of een onpersoonlijk werkwoord betreft).
Ook wanneer er twee of meer varianten mogelijk zijn, wordt een werkwoord onregelmatig genoemd.

Daarbij worden enkele varianten geaccepteerd, te weten:
- 1e persoon meervoud (in diverse tijden): bijvoorbeeld: λύνουμε- λύνομε
-
3e persoon meervoud (in diverse tijden), bijvoorbeeld: λύνουν-λύνουνε
- enkelvoud paratatikos (in diverse personen), bijvoorbeeld: λυνόμουν-λυνόμουνα
- 1
e persoon meervoud paratatikos: λυνόμαστε-λυνόμασταν
-
2e persoon meervoud paratatikos: λυνόσαστε-λυνόσασταν
-
3e persoon meervoud paratatikos: λύνονταν-λυνόντανε-λυνόντουσαν
- variant in de 1e persoon enkelvoud: αγαπάω-αγαπώ
-
variant in de paratatikos met γ : αγαπούσα-αγάπαγα
-
variant in de stam: χτίζω-κτίζω
 

Enkele voorbeelden.

actief passief   paratikos actief aoristos actief paratatikos passief aoristos passief  
αρέσω - behagen άρεσα άρεσα - - nb paratatikos = aoristos
βάζω/ βγάζω - zetten έβαζα έβαλα - - aoristos wordt niet met σ gevormd
βγαίνω/ μπαίνω - naar buiten gaan έβγαινα βγήκα - - aoristos wordt niet met σ gevormd
βλέπω βλέπομαι zien έβλεπα είδα βλεπόμουν ειδώθηκα aoristos heeft andere stam
βρίσκω βρίσκομαι vinden έβρισκα βρήκα βρισκόμουν βρέθηκα aoristos actief wordt niet met σ gevormd
δίνω δίνομαι geven έδινα έδωσα δινόμουν δόθηκα aoristos actief op andere stam
  είμαι zijn - - ήμουν - heeft geen aoristos
  έρχομαι komen - - εχόμουν ήρθα aoristosvorm niet op -ήκα
έχω - hebben έχω είχα (par) - - aoristos wordt niet met σ gevormd
θέλω - willen ήθελα θέλησα - -  
θέτω τίθεμαι plaatsen έθετα έθεσα - τέθηκα passief op andere stam
  κάθομαι zitten - έκατσα/κάθισα καθόμουν - aoristos op andere stam
καλώ καλούμαι uitnodigen καλούσα κάλεσα   καλέστηκα/
κλήθηκα
aoristos passief heeft kath. variant
κάνω - doen έκανα έκανα - - aoristos wordt niet met σ gevormd
καταλαβαίνω - begrijpen καταλάβαινα κατάλαβα - - aoristos wordt niet met σ gevormd
λέω λέγομαι zeggen έλεγα είπα λεγόμουν επώθηκα aoristos op andere stam
μαθαίνω - leren μάθαινα έμαθα - - aoristos wordt niet met σ gevormd
ξέρω - weten ήξερα - - - heeft geen aoristos
παίρνω παίρνομαι nemen έπαιρνα πήρα παιρνόμουν πάρθηκα aoristos wordt niet met σ gevormd
πηγαίνω - gaan πήγαινα πήγα - - aoristos wordt niet met σ gevormd
πίνω πίνομαι drinken έπινα ήπια πινόμουν - aoristos wordt niet met σ gevormd
πλένω πλένομαι wassen έπλενα έπλυνα πλενόμουν πλύθηκα aoristos wordt niet met σ gevormd
στέκω στέκομαι staan έστεκα - στεκόμουν στάθηκα aoristos wordt niet met σ gevormd
τρώω τρώγομαι eten έτρωγα έφαγα τρωγόμουν φαγώθηκα aoristos op andere stam
- φαίνομαι blijken - - φαινόμουν φάνηκα aoristos wordt niet met θ gevormd
φέρνω/φέρω φέρ(ν)ομαι dragen έφερνα έφερα φερνόμουν φέρθηκα aoristos wordt niet met σ gevormd
- χαίρομαι blij zijn - - χαρώ χάρηκα paratatikos passief heeft actieve vorm

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht