Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
onregelmatige werkw. regelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
passivum 1e conj 1e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/MorfWerwRege3Ikla


In bewerking

 

Het accent in de paratatikos en aoritos bij werkwoorden met een [i]-klank in de een-na-laatste of twee-na-laatste lettergreep

In de regel zijn alle imperfectum(paratatikos)- en aoristusvormen van werkwoorden van de eerste conjugatie proparoxytoon. Met andere woorden, het accent hoort te staan op de derde lettergreep van achteren.

Problematisch zijn in dit verband de werkwoorden die in de  laatste lettergreep van hun stam twee opeenvolgende klinkers hebben, waarvan de eerste een onbeklemtoonde [i] is.
Om te weten waar in de verleden tijd het accent komt te staan, en of er wel of niet een augment moet worden toegevoegd, dient men te weten of de onbeklemtoonde [i] wel of niet met synizese wordt uitgesproken.
Hieronder volgt een aantal voorbeelden van werkwoorden waarin de [i] als volwaardige lettergreep wordt uitgesproken.

 

      aoristus
[i] is lettergreep αηδιάζω walgen αηδίασα
  απουσιάζω afwezig zijn απουσίασα
  βιάζω verkrachten βίασα
  εξουσιάζω domineren εξουσίασα
  θυσιάζω (op)offeren θυσίασα
  μετριάζω matigen μετρίασα
  νευριάζω de pest in krijgen νευρίασα
  παρουσιάζω vertonen παρουσίασα
  πιέζω drukken op πίεσα
  πλησιάζω naderen πλησίασα
  σχεδιάζω van plan zijn σχεδίασα
  σχολιάζω becommentariëren σχολίασα
[i] als gepalataliseerde
 [j] uitgesproken
αδειάζω legen άδειασα
αναγαλλιάζω opgetogen zijn αναγάλλιασα
  ανατριχιάζω rillen ανατρίχιασα
  διώχνω wegjagen έδιωξα
  λιώνω smelten έλιωσα
  μετανιώνω spijt krijgen μετάνιωσα
  μοιάζω lijken (op) έμοιασα
  πιάνω pakken έπιασα
  φτιάχνω maken έφτιαξα

Het werkwoord τελειώνω (beëindigen) kan zowel met als zonder synizese  uitgesproken worden: τελιώνω [teljóno], τέλειωσα [téljosa] of τελειώνω, τελίωσα [telíosa].


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 

 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht