zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Augment Volt.tijden
woordsrt naamval lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
onregelmatige werkw. regelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/MorfWerwRege3VariOver


Varianten

 

Diverse werkwoorden hebben voor één of meerdere vormen van de vervoeging meer dan één uitgang. Het bekendste voorbeeld is misschien wel αγαπάω naast αγαπώ.

Daarnaast zijn er vele werkwoorden die voor de stam alleen al een alternatieve schrijfwijze hebben. Bijvoorbeeld: κτίζω naast χτίζω (bouwen).

De volgende groepen van varianten zijn te onderscheiden. Om de relevantie aan te duiden is in de laatste kolom zo mogelijk het aantal werkwoorden in deze groep opgenomen.

Klik voor een uitgebreider overzicht op de omschrijving.

 

  voorbeeld aantal
2e vervoeging op -άω en/of -ώ αγαπάω/-ώ liefhebben 256
1e vervoeging op -άω en/of -ώ πετάω gooien 20
2e vervoeging 2e pers.ev op -άς en είς en/of pass op -ιέμαι/-ούμαι ') ζητάω/-ώ vragen 28
2e vervoeging op -άω/-ώ en/of -ιέμαι/-ώμαι συναντώ ontmoeten 14
2e conjugatie op -άμαι en -ούμαι κοιμάμαι slapen 4
op -άω/-ώ met variant in de 2e stam πηδώ springen 3
op -αίνω/-άνω αμαρταίνω zondigen 8
op -άζω met een variant op -άω αποχαιρετίζω afscheid nemen 21
op -άζω met een variant op -άσσω ανταλάζω ruilen 6
op -ίζω met een variant op -άω σφυρίζω fluiten  
op -ίζω met variant in de 2e stam σφαλίζω sluiten 4
op -άρω/-ίρω met variant op -ίζω σοκάρω choqueren 4
op -δίνω en/of -δίδω παραδίνω overhandigen 14
variant in de stam κτίζω bouwen vele
variant in een andere conjugatie σείω schudden enkele

') een aantal van deze werkwoorden behoren ook tot de groep op -άω/-ώ.

Varianten op basis van varianten binnen de vervoeging zelf worden hier buiten beschouwing gelaten:
- αγαπά - αγαπάει
- αγαπάμε - αγαπούμε
- αγάπουσε - αγάπαγε
- reduplicatie, bijvoorbeeld:

προσκαλώ προσκαλεσμένος προσκεκλημένος uitnodigen
περιβάλλω περιβλημένος περιβεβλημένος omgeven
αποσυνδέω αποσυνδεμένος αποσυνδεδεμένος loskoppelen
υπογράφω υπογραμμένος υπογεγραμμένος ondertekenen

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht