zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
1e conjugatie 2e conjugatie
type A type A op -θέτω type B type A1 type A2 type A2 op -ίσταμαι type B type C type D
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass1eStPrae1eCjTypA


Passivum, 1e stam, praesens, 1e conjugatie, type AType A: werkwoorden op -ομαι

ik word betaald enkelvoud meervoud
1e persoon πληρώνομαι πληρωνόμαστε
2e persoon πληρώνεσαι πληρώνεστε
3e persoon πληρώνεται πληρώνονται


Naast de vorm
πληρώνεστε kan in gesproken Grieks de variant πληρωνόσαστε aangetroffen worden.

Zoals πληρώνω gaan alle werkwoorden van type A van de eerste conjugatie die over een passieve vorm beschikken. Bijvoorbeeld:

B-groep κλέβω stelen      
  μπλέκω in de war brengen      
  επιτρέπω toestaan      
  αναπαύω tot rust brengen   βάφω tonen
  απαγορεύω verbieden   γράφω schrijven
G-groep ψάχνω zoeken   φτιάχνω maken
  ρίχνω gooien   έρχομαι komen
T-groep πείθω overtuigen   κάθομαι zitten
  σκέφτομαι denken      
Z-groep βασίζω baseren op   διαβάζω lezen
  κοιτάζω kijken naar      
N-groep δένω vastbinden   χάνω verliezen
  κλείνω sluiten   γίνομαι worden
R-groep σοκάρω choqueren   σερβίρω serveren
A-groep απολύω ontslaan   συνδέω binden


Let wel. Dat deze werkwoorden op overeenkomstige wijze de praesens vormen, betekent niet dat zij ook in andere vormen overeenstemmen. Bijvoorbeeld:
- bij de vorming van de 2e stam;
- door het ontbreken van het activum; bijvoorbeeld bij de deponentia: έρχομαι (komen), γίνομαι (worden), σκέφτομαι (denken).

De werkwoorden van de eerste conjugatie die in het activum uitgaan op -έω en de tweede stam vormen op -ευσ- (πνέω varen, ρέω vloeien, en hun samenstellingen) hebben geen passieve vormen.
Dit geldt ook voor het werkwoord
παρεισφρέω (insluipen, binnensluipen).
Verder hebben natuurlijk nog vele andere werkwoorden op grond van hun betekenis geen passieve vormen.

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht