zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
act pass 1e conj 2e conj 1e st 2e st praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
1e conjugatie type: 2e conjugatie type:
A A op -άρω A op -θέτω B A1 A2 A2 op -ίσταμαι B B op -ποιούμαι C D
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwRege/Pass1eStImpf1eCjTypA


Passivum, 1e stam, imperfectum, 1e conjugatie, type A



Type A

 

ik werd betaald enkelvoud meervoud
1e persoon πληρωνόμουν πληρωνόμασταν
2e persoon πληρωνόσουν πληρωνόσασταν
3e persoon πληρωνόταν πληρώνονταν


Naast de vorm πληρονώμασταν en πληρωνόσασταν kunnen in formeler Grieks de varianten πληρωνόμαστε en πληρωνόσαστε aangetroffen worden. In het gesproken Grieks bestaan er de volgende variantvormen:

πληρωνόμουνα ipv πληρωνόμουν
πληρωνόσουνα ipv πληρωνόσουν
πληρωνότανε ipv πληρωνόταν
πληρωνόντανε ipv πληρώνονταν


Naast de vorm πληρώνονταν en πληρωνόντανε kan in het gesproken Grieks ook de vorm πληρωνόντουσαν worden aangetroffen.

Zoals πληρώνω gaan alle werkwoorden van type A van de eerste conjugatie die over een passieve vorm beschikken. Bijvoorbeeld:

κλέβω κλεβόμουν stelen
φτιάχνω φτιαχνόμουν maken
πείθω πειθόμουν overtuigen
βασίζω βασιζόμουν baseren op
δένω δενόμουν vastbinden
σοκάρω σοκαρόμουν choqueren
απολύω απολυόμουν ontslaan


 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

.



 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Syntaxis

l

Morfologie
Morfologie

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht