Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄*     ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBijw1Cons>

Bijzinnen van gevolg


Deze bijzinnen geven het resultaat of het gevolg aan van de handeling die door het werkwoord in de hoofdzin wordt weergegeven.
De voegwoorden zijn:

ώστε (να) zodat, dat
που (να) dat

Na ώστε en που volgt een werkwoordsvorm in de indicativus; de ontkenning is δε(ν).
Na ωστε να en που να volgt een werkwoordsvorm in de coniunctivus.

Που wordt vrijwel altijd gecombineerd met de aanwijzende voornaamwoorden τέτοιος of τόσος, of met de aanwijzende bijwoorden έτσι of τόσο (vergelijk de Nederlandse constructie: zo ... dat).
Τέτοιος en έτσι drukken hoedanigheid uit: zodanig, zulke, zo.
Τόσος en τόσο drukken hoeveelheid uit: zo (veel, weinig, groot, klein etc).

Ώστε en που gevolgd door indicativus

 

    hoofdzin bijzin
μιλάει έτσι ώστε μόλις που ακούγεται. hij spreekt zó, dat hij amper te verstaan is. (Nb. μόλις που = amper) indicativus indicativus 
στην Αφρική η φτώχεια είναι τόσο μεγάλη ώστε πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι. in Afrika is de armoede zo groot dat er duizenden mensen sterven. indicativus  indicativus 
η Σαντορίνη μας άρεσε τόσο πολύ που θα πάμε και του χρόνου. we vonden Santorini zo leuk dat we volgend jaar weer gaan. aoristus futurum 1 
ήταν τέτοια η ταραχή μου που φοβήθηκα μη σταματήσει η καρδιά μου. ik was zo overstuur dat ik bang was dat m'n hart het zou begeven. aoristus aoristus 


Ώστε να en που να gevolgd door coniunctivus

Wanneer het gevolg van een bepaalde handeling duidelijk beoogd is, worden de voegwoorden ώστε en που gevolgd door να + coniunctivus.
Het gebruik van τέτοιος, τόσος, έτσι of τόσο is in deze gevallen vrijblijvend:

    hoofdzin bijzin
στάθηκε στην πόρτα έτσι που να μη φαίνονται τα πόδια του. hij bleef op zo'n manier bij de deur staan dat zijn voeten niet te zien zouden zijn/waren. aoristus coniunc1
κρύφτηκα έτσι ώστε να μη με βρει. ik verstopte me zó dat hij me niet zou vinden. aoristus coniunc2
οι εταιρείες θα κάνουν επενδύσεις ώστε  να προετοιμαστούν για τη μετάβαση στο ευρώ. bedrijven zullen investeren om zich voor te bereiden op de overgang naar de euro. futurum coniunc2© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

άρεσε < αρέσει - houden van
φοβήθηκα < φοβάμαι - bang zijn
στάθηκε < στέκομαι - blijven staan
φαίνονται < φαίνομαι - blijken, zichtbaar zijn
κρύφτηκα < κρύβω - verbergen
βρει < βρίσκω - vinden
προετοιμαστούν < προετοιμάζω - voorbereiden