fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntBijz/SyntBijzBijw1Caus>

Bijzinnen van reden en oorzaak


Deze bijzinnen geven de reden voor of de oorzaak van de handeling, gebeurtenis of toestand die in de hoofdzin wordt beschreven.
Het Grieks maakt geen onderscheid tussen voegwoorden die een reden (omdat), dan wel een oorzaak aangeven (doordat).
De voegwoorden zijn:


γιατί omdat, want, doordat
διότι omdat, want 1)
επειδή aangezien, omdat, doordat
αφού
εφόσον
(άπαξ και)
omdat, omdat ... nu eenmaal, aangezien
μια και, μιας και
μια που
nu, nu ... eenmaal, omdat ... nu eenmaal

1) In het Nederlands is het voegwoord 'want' nevenschikkend.

 

Er is geen speciale samenhang aan te geven tussen het gebruikte voegwoord en de werkwoordsvorm (indicativus of coniunctivus) in hoofd- en bijzin. De gebruikte tijden zijn afhankelijk van de inhoud van de zin.


    hoofdzin bijzin
νομίζω ότι θύμωσε, επειδή του μίλησαν άσχημα. ik denk dat hij boos is omdat ze hem geschoffeerd hebben. indicativus aoristus
επειδή ήταν πανάκριβο, δεν το αγόρασα. ik heb het niet gekocht, want het was veel te duur. aoristus aoristus
επειδή απεργούσαν τα ταξί, έχασα το τρένο. doordat de taxi's staakten, heb ik de trein gemist. aoristus paratatikos
δε σε πιστεύω γιατί και χτες με γέλασες. ik geloof je niet, omdat je me gisteren ook belazerd hebt. indicativus aoristus
πλημμύρισε η Ζηλανδία γιατί έσπασαν τα φράγματα. Zeeland is overstroomt, doordat de dijken waren doorgebroken. aoristus aoristus
δεν τον συμπαθώ διότι λέει ψέματα όλη την μέρα. ik mag hem niet, want hij liegt de hele tijd. indicativus indicativus
αφού δεν τον συμπαθείς, γιατί κάνεις παρέα μαζί του; als je hem niet mag, waarom ga je dan met hem om? indicativus indicativus
εφόσον είναι σβησμένα τα φώτα, δε θα είναι σπίτι. aangezien de lichten uit zijn, zal hij wel niet thuis zijn. futurum indicativus
μια και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς, συμβιβάστηκα. omdat ik nou eenmaal niet anders kon, heb ik me moeten schikken (lett.: heb ik een schikking getroffen). aoristus paratatikos
μια που έχεις χρόνο, έλα μαζί μου. nu je toch tijd hebt, kom (maar) (met me) mee. futurum imperativus

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Toelichting werkwoordsvormen:

απεργούσαν < απεργώ - staken
έχασες < χάνω - missen
γέλασες < γελάω - lachen, bedriegen
έσπασαν < σπάω - breken
μπορούσα < μπορώ - kunnen
συμβιβάστηκα < συμβιβάζω - een schikking treffen
έλα < έρχομαι - komen