fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Gram1>


Grammatica definitie


  Onder Taal verstaan we het geheel van klanken, tekens en regels dat de mens gebruikt om zijn gedachten te ordenen en om betekenisvol te communiceren met anderen.

Daarin kunnen we vier niveaus onderscheiden:
- de klanken, letters en klemtonen aan de basis;
- het schrift, de letters en leestekens die aan de klanken vorm geven;
- de regels die voor het vormen van woorden gelden;
- de regels die voor het maken van zinnen gelden;
- de betekenis die aan de zinnen gehecht wordt.

Onder grammatica verstaan we de beschrijving van de klanken, tekens en regels van de taal, en de bijbehorende betekenissen, voor zover deze meer omvat dan de betekenis van een enkel woord.
Overzicht van een aantal grammaticale begrippen.

   
             
   

 

Grammatica

 

   
             
   
     
   
   
         
homoniem  

Betekenisleer

   
         
         
   
   
         
lijdend voorwerp

hoofdzin

 

bijzin

 
        bijwoordelijke
bepaling
gezegde  

Zinsleer

   
        bijvoeglijke
bepaling
onderwerp  

meewerkend voorwerp

 
     
   
   
         

lidwoord

      voorzetsel
         
zelfstandig
naamwoord
 

Woordleer

  bijvoeglijk
naamwoord
         
werkwoord   voornaamwoorden voegwoord
     
   
   
        leesteken
(mede)klinker      
   

Schrift

   
alfabet       accent
       
   
   
         
        klemtoon
   

Klankleer

   
         
   
   
     
   
             
             

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Schrift

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Navigatie

Een zwart naar links of rechts wijzend gesloten driehoekje (◄, ►) in het midden van het scherm is een link naar de vorige, resp. volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau. Alle onderwerpen kunnen op niveau 1 en 3 worden doorlopen door van deze verwijzingen gebruik te maken.

Een zwart naar boven of beneden wijzend gesloten driehoekje (▼, ▲) in het midden van het scherm is een link naar de pagina van hetzelfde onderwerp op een lager resp. hoger niveau.
Als het driehoekje grijs is, is er geen direct aansluitende pagina van een hoger of lager niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.