fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Fono/FonoKlem1


Klemtoon en accentIn het Grieks heeft in principe elk woord van meer dan één lettergreep een accent.
Dit accent geeft aan waar bij de uitspraak de klemtoon valt.
De klemtoon valt altijd op één van de laatste drie lettergrepen.

Slechts in enkele gevallen heeft een woord van één lettergreep een accent. Dit dient dan ter onderscheiding van een ander woord met dezelfde schrijfwijze: speakericon


voegwoord ή of  ↔  lidwoord η de
vragend voornaamwoord πώς hoe?  ↔  voegwoord πως dat
vragend voornaamwoord πού waar?  ↔  voegwoord που dat

Als het bezittelijk voornaamwoord, dat achter het zelfstandig naamwoord wordt geplaatst, opgevat kan worden als meewerkend voorwerp, krijgt het een accent.

Bij klinkercombinaties staat het accent op de tweede klinker: speakericon

λουλούδι bloem
αύριο morgen

Bij tweeklanken kan het accent zowel op de eerste als de tweede klinker staan: speakericon

τσάι thee
διήγημα verhaal

Door verbuiging of vervoeging kan het accent verschuiven.
Deze verschuiving kan een eigenschap zijn van de betreffende verbuiging of vervoeging: speakericon

μάθημα les
μαθήματα lessen
άντρας man
αντρών van mannen
πείθομαι ik word overtuigd
πειθόμαστε wij worden overtuigd
πείθω ik overtuig
έπειθα ik overtuigde

Een bezittelijk voornaamwoord, dat achter het zelfstandig naamwoord geplaatst wordt, of een meewerkend voorwerp, dat in de bevelende wijs achter het werkwoord geplaatst wordt, behoort zozeer bij het voorafgaande woord dat het in de accentuatieregel wordt betrokken. Het accent wordt in dat geval niet verplaatst maar er wordt een hulpaccent geplaatst op de laatste lettergreep van het betreffende zelfstandige naamwoord of werkwoord: speakericon

μαθήματα lessen
μαθήματά μου mijn lessen
πλήρωσε betaal!
πλήρωσέ μου betaal me!

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Klankleer

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Decimale codes voor speciale karakters:


bij actief Grieks font
en NumLock uit:
ΐ 0192
ΰ 0224

Deze symbolen kunnen als volgt op de PC gemaakt worden:

- druk de ALT-toets in en houdt deze ingedrukt

- typ op het numerieke toetsenbord de decimale code

- laat de ALT-toets los.


De letters ΰ en ΐ kunnen op de PC ook als volgt gemaakt worden (aangenomen dat het Griekse font actief is):

- druk de Shift-toets in, druk dan op de letter w en laat beide los

- druk daarna op de letter y voor ΰ, op de letter i voor ΐ.