fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntBijw1Te


Syntaxis, bijwoorden


Te


Voor het Nederlandse woord 'te' in uitdrukkingen als 'te groot', 'te laat' heeft het Grieks geen direct equivalent.

Het Grieks kent de volgende methoden om aan dit gebruik van 'te' vorm te geven.


De ene methode is het gebruik van het bijwoord πολύ: heel, zeer erg, te.

είσαι πολύ μικρός για να καπνίζεις. je bent te jong om te roken.
είναι πολύ βαρύ για να το σηκώσω. het is voor mij te zwaar om op te tillen.

Zo nodig wordt de situatie verduidelijkt door een omschrijving:

καθυστέρησε για να προλάβει το τρένο. hij kwam te laat om de trein te halen.

 

De andere methode is het gebruik van speciale werkwoorden. Deze hebben vaak het voorvoegsel παρα-.

παραήπια χτες βράδυ. ik heb gisteren te veel gedronken.
παραείναι χοντρός. hij is te dik.

Soms ook ligt het Nederlandse 'te' besloten in de betekenis van het Griekse werkwoord.

αργώ να te laat komen
καθυστερώ te lang wachten/ aarzelen

 

 

 

 

 

©Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l
Woord:
Woordleer
l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.