zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Bijvoeglijk naamwoord
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
woordsrt naamval lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
op -ος op -ης op -ας op -υς, -ους op -ων, -ην op -εις, -ας diversen trappen van vergelijking
Grammatica//MorfBijv2as


Bijvoeglijke naamwoorden op -άς

 
        E09a      
        -άς, -ού, -άδικο      
               
mann ev nom.   φωνακλάς μέγας λήξας πας
    gen.   φωνακλά μεγάλου λήξαντος παντός
    acc.   φωνακλά μέγα λήξαντα πάντα
    voc.   φωνακλά μεγάλε
μέγα
λήξας -
  mv nom.   φωνακλάδες μεγάλοι λήξαντες πάντες
    gen.   φωνακλάδων μεγάλων ληξάντων πάντων
    acc.   φωνακλάδες μεγάλους λήξαντες πάντες
    voc.   φωνακλάδες μεγάλοι λήξαντες -
vr ev nom.   φωνακλού μεγάλη λήξας πάσα
    gen.   φωνακλούς μεγάλης λήξασα πάσης
    acc.   φωνακλού μεγάλη λήξασας πάσα
    voc.   φωνακλού μεγάλη λήξασα -
  mv nom.   φωνακλούδες μεγάλες λήξασες πάσαι
    gen.   φωνακλούδων μεγάλων ληξασών πασών
    acc.   φωνακλούδες μεγάλες λήξασες πάσας
    voc.   φωνακλούδες μεγάλες λήξασες -
onz ev nom.   φωνακλάδικο μέγα λήξαν παν
    gen.   φωνακλάδικου μεγάλου λήξαντος παντός
    acc.   φωνακλάδικο μέγα λήξαν παν
    voc.   φωνακλάδικο μέγα λήξαν -
  mv nom.   φωνακλάδικα μέγαλα λήξαντα πάντα
    gen.   φωνακλάδικων μεγάλων ληξάντων πάντων
    acc.   φωνακλάδικα μεγάλα λήξαντα πάντα
    voc.   φωνακλάδικα μεγάλα λήξαντα -
        schreeuwerig groot beëindigd elk ")
')       3 1 1  Bijvoeglijke naamwoorden
 op -άς, -ού, -άδικο: φωνακλάς

In het Grieks worden zelfstandige naamwoorden die een karaktereigenschap aanduiden, gebruikt als bijvoeglijke bepaling: η τεμπέλα φοιτήτρια (de luie studente, letterlijk: de luiaard studente) en omgekeerd.

Aangezien levende wezens per definitie mannelijk of vrouwelijk zijn, kan deze constructie niet zo maar toegepast worden op onzijdige zelfstandige naamwoorden. Dit wordt opgelost door het toevoegen van het suffix -ικο aan de onzijdige vormen van het bijvoeglijk naamwoord.

Bij zelfstandige naamwoorden met het accent op de voorlaatste lettergreep wordt het achtervoegsel toegevoegd aan de stam van het enkelvoud, bij zelfstandige naamwoorden met het accent op de laatsee lettergreep wordt het achtervoegsel toegevoegd aan de stam van het meervoud. Bijvoorbeeld:

  ο φωνακλάς
η φωνακλού
οι φωνακλάδες
de schreeuwlelijk φωνακλάς
φωνακλού
φωνακλάδικο
blèrend

Als φωνακλάς gaan:

φαγάς schrokkend veelvraat      

Naar analogie van deze onzijdige uitgangen op -ικο worden soms nieuwe bijvoeglijke naamwoorden gevormd:

μερακλής μερακλού μερακληδικό liefhebber bevlogen levert μερακλήδικος voortreffelijk
  μερακλήδικος καφές een heerlijk bakje koffie    

 

Nb1. Bijvoeglijke naamwoorden als φωνακλάς worden vervoegd als de bijvoeglijke naamwoorden uit de groep μπεκρής.
Nb2. Μέγας is een op zichzelf staand bijvoeglijk naamwoord.
Nb3. λήξας hoort eigenlijk bij de groep bijvoeglijke naamwoorden die deelwoorden van werkwoorden zijn, zoals de bijvoeglijke naamwoorden op -ων en -είς.
Λήξας is het tegenwoordig deelwoord van de tweede stam van λήγω - eindigen.

') Aantallen zijn gebaseerd op ruim 3800 bijvoeglijke naamwoorden in woordenlijstnieuwgrieks . De categorie-indeling is gebaseerd op van het Prisma woordenboek Nieuwgrieks.

 

") Πας is eigenlijk een persoonlijk voornaamwoord.


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht