zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijzin bijv/betr bijzin compl zin bijw bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Woordleer / Bijvoeglijk naamwoord   ▲
direct naar: Grammatica    Woordleer    Zinsleer
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
op -ος op -ης op -υς op -ων diversen trappen van vergelijking
Grammatica//MorfBijv1os


Bijvoeglijke naamwoorden οp -ος en -ός


Bijna alle bijvoeglijke naamwoorden op -ος worden verbogen als καλός (dus ook die op -αιος, -αος, -εος, -ωος).
Een klein deel wordt verbogen als
άγριος, voornamelijk de bijvoeglijke  naamwoorden:
- op -
ιος, -ίος, -ιός en
- degene met een uitgang als
-αίος -άος -έος, -ώος.
Enkele bijvoeglijke naamwoorden worden verbogen als
γλυκός waarvan  alleen φρέσκος (vers) vermeldenswaard is.

        -ος, -η, -ο -ος, -α, -ο -ος, -ιά, -ο
             
mann ev nom.   καλός άγριος γλυκός
    gen.   καλού άγριου γλυκού
    acc.   καλό άγριο γλυκό
    voc.   καλέ άγριε γλυκέ
  mv nom.   καλοί άγριοι γλυκοί
    gen.   καλών άγριων γλυκών
    acc.   καλούς άγριους γλυκούς
    voc.   καλοί άγριοι γλυκοί
             
vr ev nom.   καλή άγρια γλυκιά
    gen.   καλής άγριας γλυκιάς
    acc.   καλή άγρια γλυκιά
    voc.   καλή άγρια γλυκιά
  mv nom.   καλές άγριες γλυκιές
    gen.   καλών άγριων γλυκιών
    acc.   καλές άγριες γλυκιές
    voc.   καλές άγριες γλυκιές
             
onz ev nom.   καλό άγριο γλυκό
    gen.   καλού άγριου γλυκού
    acc.   καλό άγριο γλυκό
    voc.   καλό άγριο γλυκό
  mv nom.   καλά άγρια γλυκά
    gen.   καλών άγριων γλυκών
    acc.   καλά άγρια γλυκά
    voc.   καλά άγρια γλυκά
        mooi wild zoet

 
Enkele voorbeelden

als καλός alle bijvoeglijke naamwoorden waarvan de stam op een medeklinker eindigt
           
  alle bijvoeglijke naamwoorden waarvan de stam op een onbeklemtoonde klinker, anders dan -ι, eindigt
  βέβαιος zeker   δίκαιος rechtvaardig
           
  voltooid deelwoorden die als bijvoeglijke naamwoord worden gebruikt
  ωραίος mooi   νέος nieuw
           
als άγριος alle bijvoeglijke naamwoorden waarvan de stam op een beklemtoonde klinker eindigt
  ωραίος mooi   νέος nieuw
           
  alle bijvoeglijke naamwoorden waarvan de stam op de klinker -ι eindigt
  παλιός oud   γαλάζιος blauw
           
  enkele bijvoeglijke naamwoorden van Italiaanse afkomst
  γκρίζος grijs   μοντέρνος modern
als γλυκός enkele bijvoeglijke naamwoorden, waaronder
  φρέσκος vers      

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht