fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Synt/SyntDive2


Diverse onderwerpen


Vergelijkingen


Vergelijkingen kunnen op verschillende manieren vorm krijgen:
- met een bijwoordelijke bepaling ingeleid door een voorzetsel: dan, (zo)als
- met een bijwoordelijke bijzin ingeleid door een voegwoord: dan, alsof, zoals
- met een betrekkelijke bijzin ingeleid door een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord of betrekkelijk bijwoord: zo ... als
- met een bijwoordelijke betrekkelijke bijzin ingeleid door een onbepaald betrekkelijk voornaamwoord: dan (wat)


Natuurlijk versus lexicaal geslacht


In veel gevallen geldt dat verbuigbare woorden waartussen een specifieke relatie is, in geslacht en aantal met elkaar overeenkomen.
Meer in het bijzonder zullen het natuurlijk geslacht en het lexicaal geslacht (het geslacht van het zelfstandig naamwoord) overeen komen.
Soms is dat niet het geval of kan dat niet het geval zijn. Dat laatste komt vooral voor wanneer het om combinatie van zelfstandige naamwoorden gaat die van verschillend geslacht zijn.

1. Het gaat om één persoon of zaak
1a. er is geen overeenkomst tussen het natuurlijk en lexicaal geslacht terwijl dat wel zou kunnnen
In het Grieks zal dit niet voorkomen, gezien het grote belang van het woordgeslacht.
In het Nederlands is men zich steeds minder bewust van het geslacht van een zelfstandig naamwoord. Dit heeft tot gevolg dat regelmatig naar vrouwelijke woorden wordt verwezen met 'hij' of 'zijn'. Zelfs 'het' is mogelijk: ik houd van honing omdat het lekker zoet is.

1b. er is geen overeenkomst omdat het natuurlijk en lexicaal geslacht verschillen
In het Grieks zijn er diverse onzijdige zelfstandige naamwoorden die naar mannelijke of vrouwelijke personen verwijzen. Dat geldt al so wie so voor verkleinwoorden op -άκι. Een ander voorbeeld: το κορίτσι - het meisje

2. Het gaat om meerdere personen of zaken
Zodra zelfstandige naamwoorden van verschillend geslacht door het voegwoord 'en' verbonden zijn, doet zich de vraag voor op welke wijze naar die samenstelling verwezen moet worden. Een voorbeeld: οι φίλοι και οι φίλες - de vrienden en vriendinnen
το τραπέζι και οι καρέκλες είναι παλιά. de tafel en de stoelen zijn oud. onz + .. --> onz
ο σκούφος και η φούστα είναι κίτρινα. de muts en de rok zijn geel. man + vr --> onz
ο Γιάννης και η Μαρία ήρθαν μασκαρεμένοι. Giannis en Maria kwamen verkleed. man + vr --> man
Maar:
παλιές καρέκλες και τραπέζια oude stoelen en tafels

 

Werk in uitvoering

Reduplicatie

In bepaalde gevallen wordt in het Grieks een woordsoort of een zinsdeel herhaald.
Reduplicatie wordt uitgebreid besproken in reduplicatie ***.

Overzicht

woordsoorten:
- lidwoord.
= Zie SyntVorn2Bezi, Morf2
= bv η φίλη μου η Έφη
- persoonlijk voornaamwoord
- werkwoord.

= de vorming van het voltooid deelwoord.

Zinsdelen: - onderwerp.
- meewerkend voorwerp.
- lijdend voorwerp.

 

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht