fbicon

Grammatica Nieuwgrieks

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Site2


Sitemap

Deze sitemap bevat een overzicht van alle pagina's anders dan van niveau *

Inleiding
Grammatica
Gram3
Fonologie en transliteratie
Klinkers en klinkercombinaties
Medeklinkers
Medeklinkers en medeklinkercombinaties
Palatalisering
Assimilatie en Dissimilatie
Slot-ν
Klinkerdeletie
Uitspraak (volledig overzicht) ++  
Schrijfwijze-alternatieven (volledig overzicht) ++  
Bijzondere gevallen
Hoofd- en kleine letters
Accent en klemtoon
Klemtoonverschuiving
Accentregels
Lettergrepen en afbreekregels ++
Lettergrepen en  limitatieregel ++
Leestekens
Morfologie
Woordsoorten
Naamvallen
Lidwoorden
Zelfstandige naamwoorden **
  Zelfstandige naamwoorden overzicht ** ++  
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden**
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -α
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -η
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ος
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ου
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ης
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ω
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -υς
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ις, ι-ι, -ο, -ως
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden***
Vrouwelijke parisyllabe zelfstandige naamwoorden op -α
Vrouwelijke imparisyllabe zelfstandige naamwoorden op -α
Vrouwelijke parisyllabe zelfstandige naamwoorden op -η
Vrouwelijke imparisyllabe zelfstandige naamwoorden op -η
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ος  
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -υς
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op -ω
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden op ης, έας
Vrouwelijke zelfstandige naamwoorden, zeldzame uitgangen
Mannelijke zelfstandige naamwoorden**
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ος
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ης
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ας
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ων
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ες
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ους
Mannelijke zelfstandige naamwoorden -ευς, -ις, -υς, -ηρ
Mannelijke zelfstandige naamwoorden ***
Mannelijke zelfstandige naamwoorden op -ος
Mannelijke parisyllabe zelfstandige naamwoorden op -ας
Mannelijke imparisyllabe zelfstandige naamwoorden op -ας
Mannelijke imparisyllabe zelfstandige naamwoorden op -ων
Mannelijke parisyllabe zelfstandige naamwoorden op -ης
Mannelijke imparisyllabe zelfstandige naamwoorden op -ης -ας -ους
Mannelijke zelfstandige naamwoorden, zeldzame uitgangen
Onzijdige zelfstandige naamwoorden **
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ο, (-ιμο)
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ι
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -υ
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -μα, -ιμο, (-α)
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ος
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ον, -εν, -αν
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ως
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ας, -αρ, -υρ, -ωρ, -α
Onzijdige zelfstandige naamwoorden ***
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ο
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ι
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ος
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -μα
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -ιμο
Onzijdige zelfstandige naamwoorden op -υ
Onzijdige zelfstandige naamwoorden, zeldzame uitgangen
Zelfstandige naamwoorden mannelijk-vrouwelijk **
Zelfstandige naamwoorden, diversen
Eigennamen
Bijvoeglijke naamwoorden**
Bijvoeglijke naamwoorden op -ος
Bijvoeglijke naamwoorden op -ης
Bijvoeglijke naamwoorden op -υς
Bijvoeglijke naamwoorden op -ων
Bijvoeglijke naamwoorden, diversen
Bijvoeglijke naamwoorden, trappen van vergelijking
Bijvoeglijke naamwoorden***
Bijvoeglijke naamwoorden op -ος
Bijvoeglijke naamwoorden op -οςmet een variant voor het vrouwelijk
Bijvoeglijke naamwoorden op -ης
Bijvoeglijke naamwoorden op -υς
Bijvoeglijke naamwoorden op -ων
Bijvoeglijke naamwoorden, diversen
Bijvoeglijke naamwoorden, trappen van vergelijking
Bijwoorden
Bijwoorden, echte
Bijwoorden van bijvoeglijke naamwoorden
Bijwoorden, betekenis- verschillen op -α en -ως
Bijwoorden van comparatieven
Betrekkelijke bijwoorden
Voornaamwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden
Aanwijzende voonaamwoorden
Vragende voonaamwoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden
Onbepaalde voornaamwoorden
Wederkerende voornaamwoorden
Wederkerige voornaamwoorden
Telwoorden
Telwoorden, vervolg
Telwoorden breuken
Telwoorden breuken, aanvulling
Werkwoorden**
    Werkwoorden, inleiding
    Werkwoorden indeling
    Werkwoorden 1e vervoeging
    Werkwoorden Z-groep
    Werkwoorden G-groep
    Werkwoorden N-groep
    Werkwoorden B-groep
    Werkwoorden T-groep
    Werkwoorden A-groep
    Werkwoorden E-groep
    Werkwoorden 2e vervoeging
    Werkwoorden 2A1-groep
Werkwoorden 2A2-groep
    Werkwoorden 2A/B-groep
    Werkwoorden 2B-groep
    Werkwoorden 2C-groep
    Werkwoorden 2D-groep
    Werkwoorden 2O-groep
    Deelwoord **
    Voltooide tijd **
    Augment **
    Inwendig augment **
    Augment passief **
    Varianten**
    Lettergreep met ι-klank**
  Werkwoorden ***
    Werkwoorden vervoegen***
    Werkwoorden, wijzen en tijden ***
    Werkwoorden, persoon en getal ***
Regelmatige werkwoorden ***
1e vervoeging β-groep ***
1e vervoeging γ-groep ***
1e vervoeging ζ-groep ***
1e vervoeging τ-groep ***
1e vervoeging ν-groep ***
1e vervoeging α-groep ***
2e vervoeging op -ιέμαι ***
2e vervoeging op -ώμαι ***
2e vervoeging op -ούμαι ***
2e vervoeging op -άμαι ***
Regelmatige en onregelmatige werkwoorden ***
Hoofdlijnen indeling werkwoorden ***
1e conjugatie 1e stam, actief en passief ***
2e conjugatie 1e stam, actief en passief ***
1e conjugatie 2e stam actief ***
1e conjugatie 2e stam passief ***
2e conjugatie 2e stam actief ***
2e conjugatie 2e stam passief ***
Activum, 1e stam, praesens, 1e conj, type A
Activum, 1e stam, praesens, 1e conj, type B
Activum, 1e stam, praesens, 2e conj, type A1
Activum, 1e stam, praesens, 2e conj, type A2
Activum, 1e stam, praesens, 2e conj, type B
Activum, 1e stam, praesens, 2e conj, type C
Activum, 1e stam, imperfectum, 1e conj, type A
Activum, 1e stam, praesens, 1e conj, type A, op -άρω
Activum, 1e stam, imperfectum, 1e conj, type B
Activum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type A1
Activum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type A2
Activum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type B
Activum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type C
Activum, 1e stam, coniunctivus en futurum
Activum, 1e stam, imperativus, 1e conj, type A
Activum, 1e stam, imperativus, 1e conj, type B
Activum, 1e stam, imperativus, 2e conj, type A1 en A2
Activum, 1e stam, imperativus, 2e conj, type B en C
Activum, 1e stam, participium, 1e conj, type A en B
Activum, 1e stam, imperativus, 2e conj, type A1, A2, B en C
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, labiaal
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, op -σ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, gutturaal
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, dentaal
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, 1e stam op -ν-, 2e stam op -σ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, 1e stam op -ζ-, 2e stam op -σ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, 1e stam op -ζ-, 2e stam op -ξ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, sigmatisch, 1e stam op klinker, 2e stam op -σ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, 1e stam op -ε-, 2e stam op -ευσ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, 1e stam op -σσ-, 2e stam op -ξ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, 1e stam op -αιν-, 2e stam op -ασ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, 1e stam op -αιν-, 2e stam op -ησ-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, asigmatisch, 1e stam op -ν-, 2e stam op -ν-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, asigmatisch, 1e stam op -αιν-, 2e stam op -αν-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, asigmatisch, 1e stam op -αιν-, 2e stam op -υν-
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, asigmatisch, 1e stam op -αιν-, 2e stam op --
Activum, 2e stam, 1e conj, type A en B, asigmatisch, 1e stam op -αρ-, 2e stam op -αρισ-
Activum, 2e stam, 2e conj, type A1 en B, 2e stam op -ησ-
Activum, 2e stam, 2e conj, type A1 en B, 2e stam op -εσ-
Activum, 2e stam, 2e conj, type A1 en B, 2e stam op -ασ-
Activum, 2e stam, 2e conj, type A1 en B, 2e stam op -ηξ-
Activum, 2e stam, 2e conj, type A1 en B, 2e stam op -στησ-
Activum, 2e stam, 2e conj, type C
Activum, 2e stam, aoristus, 1e conj, type A en B
Activum, 2e stam, aoristus, 1e conj, type A, op -άρω
Activum, 2e stam, aoristus, 1e conj, type A, op -ήκα
Activum, 2e stam, aoristus, 1e conj, type A, op -ην-
Activum, 2e stam, aoristus, 2e conj, type A en B
Activum, 2e stam, coniunctivus, 1e conj, type A en B
Activum, 2e stam, coniunctivus, 1e conj, type A en B, afwijkende coniunctivus op -ώ
Activum, 2e stam, coniunctivus, 1e conj, type A en B, afwijkende coniunctivus op -άω
Activum, 2e stam, coniunctivus, 2e conj, type A1, A2 en B
Activum, 2e stam, futurum
Activum, 2e stam, imperativus, 1e conj, type A en B
Activum, 2e stam, imperativus, 2e conj, type A1, A2 en B
      Activum, tegenwoordig deelwoord
      Activum, voltooid deelwoord
      Activum, voltooide tijden
Activum, voltooide tijden aanvulling
Passivum, 1e stam, praesens, 1e conj, type A
Passivum, 1e stam, praesens, 1e conj, type A, op -θέτω
Passivum, 1e stam, praesens, 1e conj, type B
Passivum, 1e stam, praesens, 2e conj, type A1
Passivum, 1e stam, praesens, 2e conj, type A2
Passivum, 1e stam, praesens, 2e conj, type B
Passivum, 1e stam, praesens, 2e conj, type C
Passivum, 1e stam, praesens, 2e conj, type D
Passivum, 1e stam, praesens, 2e conj, type A2, op -ιστώ
Passivum 1e, stam, imperfectum, 1e conj, type A
Passivum, 1e stam, imperfectum, 1e conj, type A, op -άρω
Passivum, 1e stam, imperfectum, 1e conj, type A, op -θέτω
Passivum, 1e stam, imperfectum, 1e conj, type B
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type A1
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type A2
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type A2 op ιστώ
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type B
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type B, op -ποιώ
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type C
Passivum, 1e stam, imperfectum, 2e conj, type D
Passivum, 1e stam, coniunctivus I
Passivum, 1e stam, futurum
Passivum, 1e stam, imperativus
Passivum, 1e stam, participium, 1e conj
Passivum, 1e stam, participium, 2e conj
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B, act op -ψ, pass op -φτ
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B. act op -ξ, pass op -χτ
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B, act op -σ, pass op -θ
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B, act op -σ, pass op -στ
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A, 1e stam op -αιν
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A, 1e stam op -ιν
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B, 1e stam op -αρ
Passivum, 2e stam, 1e conj, type A en B, afwijkende stam pass
Passivum, 2e stam, 2e conj op -ησ
Passivum, 2e stam, 2e conj op -εσ
Passivum, 2e stam, 2e conj op -ασ
Passivum, 2e stam, 2e conj op -ηξ
Passivum, 2e stam, 2e conj op -στησ
Passivum, 2e stam, aoristus, 1e conj, type A en B
Passivum, 2e stam, aoristus, 1e conj, Type A, afwijkende uitgang
Passivum, 2e stam, aoristus, 2e conj, type A en B
Passivum, 2e stam, aoristus, 2e conj, type A2, afwijkende uitgang
Passivum, 2e stam, coniunctivus II, 1e conj, type A en B
Passivum, 2e stam, coniunctivus II, 2e conj, type A en B
Passivum, 2e stam, Futurum
Passivum, 2e stam, imperativus, 1e conj, type  A en B
Passivum, 2e stam, imperativus, 2e conj, type A en B
Passivum Voltooid deelwoord
Passivum, volt deelw, 1e conj, op -μένος
Passivum, volt deelw, 1e conj, op -μμένος
Passivum, volt deelw, 1e conj, op -γμένος
Passivum, volt deelw, 1e conj, op -σμένος
Passivum, volt deelw, 2e conj, op -μένος
Passivum, volt deelw, 2e conj, op- σμένος
Passivum, volt deelw, 2e conj, op -γμένος
      Passivum voltooide tijden
Passivum voltooide tijden aanvulling
Onregelmatige werkwoorden ***
αρέσω βάζω βγαίνω βλέπω βρίσκω δίνω είμαι έρχομαι έχω θέλω
      θέτω κάθομαι καλώ κάνω καταλαβαίνω λέω μαθαίνω ξέρω παίρνω πηγαίνω
      πίνω πλένω στέκομαι τρώω φαίνομαι φέρνω χαίρομαι      
Accent en augment, activum***
Accent en augment, passivum***
    Inwendig augment ***
  Varianten overzicht ***
Werkwoorden op -άω/ώ
      werkwoorden op -αίνω of -άνω
      werwoorden op -ίζω met een variant op -ώ
      werkwoorden waarbij de variatie in de 2e stam optreedt
      werkwoorden met variatie in de stam
Lettergreep met ι-klank***
Voorzelsels
Voegwoorden
Tussenvoegsels
Partikels
Woordvorming
Woordvorming prefix
Woordvorming prefix voorzetsel
Woordvorming prefix overige
Woordvorming suffix
Woordvorming suffix verkleinwoorden
Woordvorming suffix vergrootwoorden
Woordvorming suffix plaatsbepalend
Woordvorming suffix beroepen
Woordvorming suffix abstracties
Woordvorming suffix diversen
Woordvorming suffix bijwoorden
Woordvorming suffix werkwoorden
Woordvorming samenstelling
Woordvorming samenstelling zelfstandige naamwoorden
Woordvorming samenstelling lexicografische collocaties
Woordvorming samenstelling diverse
Woordvorming samenstelling werkwoorden
Woordvorming samenstelling dvandva's
Woordvorming samenstelling diverse
Syntaxis
Zinsdelen
Onderwerp
Lijdend voorwerp
    Bijwoordelijke bepaling
Bijwoordelijke bepaling van tijd
Voorzetselvoorwerp
Enkelvoudige zin
Samengestelde zin
Elliptische zin
Nevenschikkende hoofdzin
Hoofdzin ingeleid door partikel
Hoofdzin ingeleid door partikel, vervolg
Hoofdzin ingeleid door partikel, vervolg
Vraagzin
Bijzinglobaal overzicht
Bijzin
Bijvoeglijke bijzin
Betrekkelijke bijzin
Ingeleid door een betrekkelijk voornaamwoord
που als onderwerp
που als lijdend voorwerp
που als meewerkend voorwerp
που, bijvoeglijke bepaling
που, bijwoordelijke bepaling
όποιος, ingeleid met
όσος, ingeleid met
Betrekkelijk bijwoord
onbepaald betrekkelijk voornaamwoord of  bijwoord
onbepaald betrekkelijk voornaamwoord of  bijwoord, voorbeelden
Coniunctivus in de betrekkelijke bijzin
Vaste uitdrukkingen met ό,τι en όπου
Suffix -δήποτε
Complementszin
Complementszin  met να
Complementszin  met να en imperfectum
Complementszin  met ότι
Complementszin  met μην
Complementszin  met που
Complementszin  van  waarneming met που
Indirecte rede
Gesubstantiveerde bijzin
Bijzin met ingesloten antecedent
    Beknopte bijzin
Bijwoordelijke bijzin
Temporele bijzin
Temporele bijzin
Causale bijzin
Conditionele bijzin
Finale bijzin
Consecutieve bijzin
Concessieve bijzin
Bijzin van vergelijking
Bijzin van plaats
Bijzin van omstandigheid
Bijzin van beperking
Zinsleer en woordleer
Werkwoord
eerste stam - tweede stam
paratatikos en aoristos
betekenis, διάθεση
actieve betekenis, ενεργητική διάθεση
actieve betekenis, deponentia
passieve betekenis, παθητική διάθεση
mediale betekenis, μέση διάθεση
wederkerend, αυτοπαθής
wederkerig, αλληλοπαθής
modaal, τροπική διάθεση
neutraal, ουδέτερη διάθεση
onpersoonlijk, απροσωπή διάθεση
onpersoonlijk, αρέσει, houden van
onpersoonlijk, πρέπει, moeten
onpersoonlijk, έχει, zijn
vorm <-> betekenis, φωνή <-> διάθεση
diverse
ρωτάω, ζητάω of παρακαλώ
Tijden en wijzen
tegenwoordige tijd
coniunctivus
verleden tijd
futurum
imperativus
voltooide tijden
deelwoorden
Naamvallen
Nominativus
Genitivus
Dativus
Genitivus
Accusativus
Vocativus
Lidwoord
Lidwoord, vervolg
Zelfstandig naamwoord
Bijvoeglijk naamwoord
Voornaamwoorden
Persoonlijke voornaamwoorden
Bezittelijke voornaamwoorden
Aanwijzende voornaamwoorden
Aanwijzend voornaamwoord, identificerend
Aanwijzend voornaamwoord, versterkend
Aanwijzend voornaamwoord, versterkend μόνος
Onbepaalde voornaamwoorden
Κανένας/κανείς, τίποτα, πουθενά en πότε
Κάποιος, κάτι, κάπου  en κάποτε
Κανένας etc., κάποιος etc. bijzin met αν
Uitzonderlijk gebruik van τίποτα en πουθενά
Bijvoeglijke gebruik van κανένας en κάποιος
Bijvoeglijke gebruik van τίποτα en κάτι
Bijwoord καθόλου
Men
Het
algemeenheden
Wederkerende voornaamwoorden
Wederkerige voornaamwoorden
Vragende voornaamwoorden
Betrekkelijke voornaamwoorden
Telwoord, leeftijden
Telwoord, kloktijden
Telwoord, data
Telwoord, rekenen 
Bijwoord
Bijwoord Ja
Bijwoord Nee
Bijwoord Ook
Bijwoord Te +  
Bijwoord Er +  
Voorzetsels
Voorzetsel από
Voorzetsel για
Voorzetsel με
Voorzetsel σε
Voorzetsel ως
Voorzetsel μετά
Voorzetsel κατά
Voorzetsel χωρίς
Voorzetsel παρά
Voorzetsel προς
Voorzetsel αντί
Voorzetsel επί
Voorzetsel εναντίον
Voorzetsel έναντι
Voorzetsel υπέρ
Voorzetsel μεταξύ
Voorzetsel, samengestelde
Voegwoorden
Voegwoorden, nevenschikkend(samenvoegend)
Voegwoorden, nevenschikkend(disjunctief)
Voegwoorden, nevenschikkend(adversief)
Voegwoorden, nevenschikkend και
Voegwoorden, onderschikkend
Partikels en tussenwerpsels
Partikels, θα
Woordvolgorde
Woordvolgorde, vraagzinnen
Diversen
Diversen, vergelijkingen
Semantiek
Intonatie
 
Sitmap
Woordenlijst
Video's
Verantwoording
Copyright
Bronnen
Contact (dmv popup scherm)
Printen
Termen

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Navigatie

Een zwart naar links of rechts wijzend gesloten driehoekje (◄, ►) in het midden van het scherm is een link naar de vorige, resp. volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau. Alle onderwerpen kunnen op niveau 1 en 3 worden doorlopen door van deze verwijzingen gebruik te maken.

Een zwart naar boven of beneden wijzend gesloten driehoekje (▼, ▲) in het midden van het scherm is een link naar de pagina van hetzelfde onderwerp op een lager resp. hoger niveau.
Als het driehoekje grijs is, is er geen direct aansluitende pagina van een hoger of lager niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.