FBicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw2Tgrp>


Werkwoorden T-groep


De T-groep bestaat uit de werkwoorden van de 1e vervoeging waarvan de stam op een dentaal eindigt (δ, τ en θ) danwel op λ, λλ, ρ, ρν en σ.
Emigranten:
- één werkwoord op σσ uit de G-groep wordt volgens de T-groep verbogen (πλάσσω)


De tweede stam actief wordt gevormd door toevoeging van een -σ aan de stam. Dit leidt tot uitgangen: -σ en -ρ.

De tweede stam passief wordt gevormd door toevoeging van een θ aan de 2e stam actief.
Dit leidt tot uitgang -θ, -λθ, -ρθ, -στ en -σθ.
Sommige werkwoorden hebben een tweede stam passief zonder θ of τ. In een enkel geval gaat dat gepaard met klinkerwijziging.

Sommige werkwoorden hebben een afwijkende vorming van de 2e stam actief (bv ψάλλω, περιβάλλω, στέλνω). Deze afwijkingen zijn onderstreept.

De volgende subgroepen worden onderscheiden.

 


 

uitgang
op
        aant
411
δ παραδίδω παραδίδομαι παραδώσω παρέδωσα
παράδωσα
παραδοθώ παραδόθηκα uitleveren 15
δ διαψεύδω διαψεύδομαι διαψεύσω διέψευσα διαψευστώ διαψεύστηκα loochenen 4
δ συνάδει - - - - - passen 1
δ - φείδομαι - - φεισθώ - sparen 1
θ πείθω πείθομαι πείσω έπεισα πειστώ πείστηκα overtuigen 12
θ - κάθομαι - - κάτσω
καθίσω
έκατσα
κάθισα
zitten 9
  Emigrant uit G-groep            
σσ πλάσσω πλάσσομαι πλάσω έπλασα πλασθώ πλάσθηκα modelleren 2
θ - επιτίθεμαι - - επιτεθώ επιτέθηκα aanvallen 6
τ εκθέτω εκτίθεμαι εκθέσω εξέθεσα εκτεθώ εκτέθηκα tentoonstellen 22
λλ ψάλλω ψάλλομαι ψάλω έψαλα ψαλώ ψάλθηκα zingen 8
λλ περιβάλλω περιβάλλομαι περιβάλω περιέβαλα περιβληθώ περιβλήθηκα omgeven 28
λλ παραγγέλλω παραγγέλλομαι παραγγείλω παράγγειλα
παρήγγειλα
παραγγελθώ παραγγέλθηκα bestellen 11
λλ αναστέλλω αναστέλλομαι ανατείλω ανάστειλα
ανήστειλα
αναστάλω - opschorten 10
λν στέλνω στέλνομαι στείλω έστειλα σταλτώ
σταλθώ
στάλθηκα zenden 7
λν ψέλνω ψέλνομαι ψάλω έψαλα ψαλώ
ψαλθώ
ψάλθηκα zingen 1
λ οφείλω - - - - - verschuldigd zijn 1
λ - βούλομαι - - βουληθώ βουλήθηκα willen 1
λ θέλω - θελήσω θέλησα
ήθελα ')
- - willen 2
λ μέλω - - - - - interesseren 1
ρ σοκάρω σοκάρομαι σοκάρω
σοκαρίσω
σόκαρα
σοκάρισα
σοκαριστώ σοκαρίστηκα choqueren 101
ρ αμπαλάρω αμπαλάρομαι αμπαλάρω αμπαλάρισα αμπαλαριστώ αμπαλασρίστηκα inpakken 67
ρ σερβίρω σερβίρομαι σερβίρω σέρβιρα
σερβίρισα
σερβιριστώ σερβιρίστικα serveren 4
ρ οικτίρω - οικτίρω οίκτιρα - - medelijden hebben 1
ρ χαίρω χαίρομαι - - χάρω χάρηκα groeten 5
ρ αίρω αίρομαι άρω ήρα αρθώ άρθηκα opheffen 5
ρ διεγείρω διεγείρομαι διεγείρω διήγειρα
διέγειρα
διεγειρθώ διεγείρθηκα opwekken 4
ρ φθείρω φθείρομαι φθείρω έφθειρα φθάρω φθάρηκα slijten 5
ρ - οδύρομαι - - - - jammeren 2
ρ σύρω σύρομαι σύρω έσυρα συρθώ σύρθηκα trekken 28
ρ - συμπεριφέρομαι - - συμπεριφερθώ συμπεριφέρθηκα zich gedragen 2
ρ - διαμαρτύρομαι - - διαμαρτυρηθώ διαμαρτυρήθηκα protesteren 1
ρν φέρνω φέρνομαι φέρω έφερα φερθώ φέρθηκα dragen 19
ρν δέρνω δέρνομαι δείρω έδειρα δαρθώ δάρθηκα slaan 7
ρν γδέρνω γδέρνομαι γδάρω έγδαρα γδαρθώ γδάρθηκα villen 7
ρν σέρνω σέρνομαι σύρω έσυρα συρθώ σύρθηκα slepen 3
ρν παίρνω παίρνομαι πάρω πήρα παρθώ πάρθηκα nemen 6
σ αρέσω - αρέσω άρεσα - - zinnen 2

') De vorm ήθελα is de paratatikos.
Nb1. Het werkwoord πλάσσω is een nevenvorm van πλάθω.
Nb2. Diverse samenstellingen met -βάζω en diverse samenstellingen met -βάλλω hebben de 2e stam actief op -βάλ.
Nb3. De werkwoorden ψέλνω en ψάλλω hebben beide de 2e stam actief op -ψάλ.
Nb4. De werkwoorden σέρνω en σύρω hebben beide de 2e stam actief op -σύρ.
Nb5. De werkwoorden φέρνω en φέρω hebben beide de 2e stam actief op -φέρ.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben