fbicon

Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis


Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Morfologie en Syntaxis
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica//Morf/MorfVoeg2


Voegwoord


Voegwoorden zijn niet-verbogen woorden die enkelvoudige zinnen met elkaar verbinden.
Zij worden noch als afzonderlijk zinsdeel, noch als onderdeel van een zinsdeel beschouwd.

Een voegwoord en de betekenis van de (bij)zin waarin hij wordt gebruikt, zijn sterk met elkaar verbonden.

Daarom vindt de bespreking plaats in de syntaxis (zinsleer):
- voegwoorden
- bijzinnen


Nb. Betrekkelijke voornaamwoorden die ook een hoofdzin en een bijzin verbinden (en die wel worden verbogen), worden niet tot de voegwoorden gerekend.


Nb. In het Nederlands worden voegwoorden onderscheiden in nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden. Dit gebeurt aan de hand van het antwoord op de vraag of bij het samenvoegen van twee enkelvoudige zinnen in één van die zinnen de woordvolgorde wijziging ondergaat. Is dat het geval dan is er sprake van een onderschikkend voegwoord, en anders van een nevenschikkend voegwoord.
De zin met de gewijzigde woordvolgorde is de bijzin, de andere de hoofdzin.

Voegwoorden onderscheiden zich van betrekkelijke voornaamwoorden in het feit dat de betrekkelijke voornaamwoorden een (bij)zin verbinden met een zinsdeel (uit de hoofdzin).

In het Grieks ondergaat de woordvolgorde in de bijzin niet noodzakelijkerwijs een wijziging.


Nb. Binnen de bijwoorden bestaat er in het Nederlands een categorie zogenaamde zinsverbindende bijwoorden: bovendien, desondanks, daarentegen, immers, trouwens etc. Een dergelijk bijwoord verbindt twee hoofdzinnen doordat de tweede hoofdzin ermee begint: de film was niet zo slecht. Integendeel, hij was best interessant.

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

 

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht

Alle onderwerpen komen in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.