fbicon

Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
Grammatica/Fono/Fono1


Alfabet en uitspraak


Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters: 7 > klinkers en 17 medeklinkers: speakericon


kleine letter hoofd- letter naam uitspraak geschreven
α Α άλφα tussen a en aa
Scan0001alfa
β Β βήτα als Franse v
Scan0001beta
γ Γ γάμμα

als Zuidnederlandse g
soms als de j-klank in het Franse maillot
soms als ng in tong

Scan0001gamma
δ Δ δέλτα als Engelse th in  the
Scan0001delta
ε Ε έψιλον als e in pet
Scan0001epsilon
ζ Ζ ζήτα als z in zacht
Scan0001zeta
η Η ήτα als i in liter
Scan0001eta
θ Θ θήτα als Engelse th in thing
Scan0001theta
ι Ι ιότα als i in liter

als j in jij

Scan0001iota
κ Κ κάππα

als k in kies
soms als k met j-klank

Scan0001kappa
λ Λ λάμβδα als Franse 'dunne' l
Scan0001lambda
μ Μ μυ als m  in maat
Scan0001mu
ν Ν νυ als n in niet
Scan0001nu
ξ Ξ ξι als x in xylofoon
Scan0001ksi
ο Ο όμικρον als o in lok
Scan0001omikron
π Π πι als p in poes
Scan0001pi
ρ Ρ ρο tongpunt-r
Scan0001rho
σ ς Σ σίγμα

als s in sis
soms als z in lezen

Scan0001sigma
τ Τ ταυ als t in taak
Scan0001tau
υ Υ ύψιλον als i in liter
soms als j in jij
Scan0001upsilon
φ Φ φι als f in fiets
Scan0001fi
χ Χ χι

als Duitse ach-laut, harde g
soms als Duitse ich-laut, zachte ch

Scan0001chi
ψ Ψ ψι als ps in psalm
Scan0001psi
ω Ω ωμέγα als o in lok
Scan0001omega

Klank

Om in geschreven tekst de klank van een letter aan te duiden, wordt die klank tussen twee rechte haken, [ en ], weergegeven.
Daarbij wordt hier voor de niet-Nederlandse klanken de volgende schrijfwijze gehanteerd: speakericon

kleine letter hoofd- letter naam uitspraak notatie
γ Γ γάμμα als Zuidnederlandse g [γ]
δ Δ δέλτα als Engelse th in the [δ]
θ Θ θήτα als Engelse th in thing [θ]
χ Χ χι als Duitse ach-laut
als Duitse ich-laut
[x]

Opm. De op dit niveau gehanteerde notatie is een vereenvoudigde versie van de 'officiële' notatie voor de uitspraak van klinkers, medeklinkers en combinaties daarvan.


Lettercombinaties

Naast het alfabet kent het Grieks nog diverse klinker- en medeklinkercombinaties met een eigen uitspraak.

Uit het bovenstaande blijkt al dat diverse klinkers en klinkercombinaties dezelfde uitspraak hebben.

In combinatie met aangrenzende letters ondergaan diverse medeklinkers bij de uitspraak nog een kleine wijziging.

De klemtoon ligt bij Griekse woorden, indien zij uit meer dan één lettergreep bestaan, op de voorvoorlaatste, de voorlaatste of laatste lettergreep.


Leestekens

Het Grieks hanteert de meeste leestekens (zoals komma, punt, dubbele punt, uitroepteken, apostrof, haakje en aanhalingstekens) over het algemeen op dezelfde wijze als het Nederlands. In het Grieks wordt het vraagteken geschreven als de Nederlandse puntkomma. In plaats van de Nederlandse puntkomma, wordt de hoge punt gebruikt (·). Klinkers kunnen net als in het Nederlands voorzien worden van een trema. Verder wordt de klemtoon aangegeven met een accent.

Hoofd- en kleine letters: speakericon

Anders dan in het Nederlands worden in het Grieks de namen van de maanden en de dagen met een hoofdletter geschreven.

το Σάββατο zaterdag
ο Ιούνιος juni

De bijvoeglijke naamwoorden van namen worden daarentegen met een kleine letter geschreven.

ο ελληνικός πολιτισμός de Griekse beschaving
το χριστουγεννιάτικο δέντρο de kerstboom

 

 

 

 

 

© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.
1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau
1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht