Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer

Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl
Nieuwgrieks, Vormleer en Zinsleer
Bezoek ook: www.woordenlijstnieuwgrieks.nl

©

 
◄*     ►*   ▲**
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
direct naar: Grammatica    Klankleer    Vormleer    Zinsleer
Grammatica/Fono/Fono1>


Alfabet en uitspraak


Het Griekse alfabet bestaat uit 24 letters: 7 klinkers en 17 medeklinkers:


kleine letter hoofd- letter naam uitspraak geschreven
α Α άλφα tussen a en aa
β Β βήτα als Franse v
γ Γ γάμμα

als Zuidnederlandse g
soms als de j-klank in het Franse maillot
soms als ng in tong

δ Δ δέλτα als Engelse th in  the
ε Ε έψιλον als e in pet
ζ Ζ ζήτα als z in zacht
η Η ήτα als i in liter
θ Θ θήτα als Engelse th in thing
ι Ι ιότα als i in liter

als j in jij

κ Κ κάππα

als k in kies
soms als k met j-klank

λ Λ λάμβδα als Franse 'dunne' l
μ Μ μυ als m  in maat
ν Ν νυ als n in niet
ξ Ξ ξι als x in xylofoon
ο Ο όμικρον als o in lok
π Π πι als p in poes
ρ Ρ ρο tongpunt-r
σ ς Σ σίγμα

als s in sis
soms als z in lezen

τ Τ ταυ als t in taak
υ Υ ύψιλον als i in liter
soms als j in jij
φ Φ φι als f in fiets
χ Χ χι

als Duitse ach-laut, harde g
soms als Duitse ich-laut, zachte ch

ψ Ψ ψι als ps in psalm
ω Ω ωμέγα als o in lok

Klank

Om in geschreven tekst de klank van een letter aan te duiden, wordt die klank tussen twee rechte haken, [ en ],  weergegeven.
Daarbij wordt hier voor de niet-Nederlandse klanken de volgende schrijfwijze gehanteerd:

kleine letter hoofd- letter naam uitspraak notatie
γ Γ γάμμα als Zuidnederlandse g [γ]
δ Δ δέλτα als Engelse th in  the [δ]
θ Θ θήτα als Engelse th in thing [θ]
χ Χ χι als Duitse ach-laut
als Duitse ich-laut
[x]

Opm. De op dit niveau gehanteerde notatie is een vereenvoudigde versie van de 'officiële' notatie voor de uitspraak van klinkers, medeklinkers en combinaties daarvan.


Lettercombinaties

Naast het alfabet kent het Grieks nog diverse klinker- en medeklinkercombinaties met een eigen uitspraak.

Uit het bovenstaande blijkt al dat diverse klinkers en klinkercombinaties dezelfde uitspraak hebben.

In combinatie met aangrenzende letters ondergaan diverse medeklinkers bij de uitspraak nog een kleine wijziging.

De klemtoon ligt bij Griekse woorden, indien zij uit meer dan één lettergreep bestaan, op de voorvoorlaatste, de voorlaatste of laatste lettergreep.


Leestekens

Het Grieks hanteert de meeste leestekens (zoals komma, punt, dubbele punt, uitroepteken, apostrof, haakje en aanhalingstekens) over het algemeen op dezelfde wijze als het Nederlands. In het Grieks wordt het vraagteken geschreven als de Nederlandse puntkomma. In plaats van de Nederlandse puntkomma, wordt de hoge punt gebruikt (·). Klinkers kunnen net als in het Nederlands voorzien worden van een trema. Verder wordt de klemtoon aangegeven met een accent.

Hoofd- en kleine letters:

Anders dan in het Nederlands worden in het Grieks de namen van de maanden en de dagen met een hoofdletter geschreven.

το Σάββατο zaterdag
ο Ιούνιος juni

De bijvoeglijke naamwoorden van namen worden daarentegen met een kleine letter geschreven.

ο ελληνικός πολιτισμός de Griekse beschaving
το χριστουγεννιάτικο δέντρο de kerstboom

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright

  

Betekenis:
Betekenisleer

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht