zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
onregelmatige werkw. regelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
αρέσω βάζω βγαίνω βλέπω βρίσκω δίνω είμαι έρχομαι έχω θέλω θέτω κάθομαι καλώ κάνω
καταλαβαίνω λέω μαθαίνω ξέρω παίρνω πηγαίνω πίνω πλένω στέκομαι τρώω φαίνομαι φέρνω χαίρομαι
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwOnre/MorfWerwOnre3Eimai

Onregelmatige werkwoorden, είμαι - zijn


Het werkwoord
είμαι (zijn) heeft geen actieve vormen, geen tweede stam, en heeft een beperkt aantal tijden.
Dat het werkwoord
είμαι geen actieve vormen kent en dus een deponens is, is op zich niet vreemd: het naamwoordelijk deel van het gezegde heeft steeds betrekking op het onderwerp zelf.

ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
        είμαι ήμουν(α)  
        είσαι ήσουν(α)  
- - -   είναι ήταν(ε) -
        είμαστε ήμαστε/-σταν  
        είσ(ασ)τε ήσαστε/-σταν  
        είναι ήταν(ε)  
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
 
παρακείμενος
onvolt.tegenw.tijd
-
 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
-
  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
-
παρακείμενος
onvolt.tegenw.tijd
-
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
όντας
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
-
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
      είμαι  
      είσαι  
- -   είναι -
      είμαστε  
      είσ(ασ)τε  
      είναι  
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
- -   - -
- -   - -
υπερσυντέλικος volt.tegenw.tijd, actief ben geweest -
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam: zal θα + υποτακτική, 1e stam
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam: zal θα + υποτακτική, 2e stam
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou θα + παρατατικός
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn geweest -
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou zijn geweest -


Voor de tweede persoon meervoud (είστε) is in het gesproken Grieks de variantvorm είσαστε aan te treffen. In zeer formeel Grieks bestaat er voor de eerste persoon meervoud (είμαστε) een variant είμεθα.

Het werkwoord είμαι heeft geen vormen voor de aoristos.
De verleden tijd kent alleen de paratatikos.
Dit is op zich niet vreemd omdat het werkwoord 'zijn' in essentie een durend en niet een eenmalig aspect heeft.

Nb. In tegenstelling tot het Nederlands kent het Grieks geen bevelende wijs voor het werkwoord zijn.
In dat geval dient gebruik gemaakt te worden van de omschrijving met
να.
Nb. Het werkwoord είμαι heeft geen voltooid deelwoord.
Zinnen die gebruik maken van het Nederlandse geweest, moeten daarom met behulp van een ander werkwoord omschreven worden.

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: beginnersniveau
2 sterren: gevorderden-niveau
3 sterren: studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht