zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis Vervoegen Conjugaties Augment Volt.tijden
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
regelmatige werkw. onregelmatige werkw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
activum 2e conj 2e stam praesens imperfect aoristus coniunct futurum imperat tegenw dw volt dw volt tijd
Grammatica//MorfWerw/MorfWerw3Rege


Regelmatige werkwoorden vervoegen.


Schema van stamtijden van het Griekse werkwoordsysteem:

πληρώνω activum passivum
  1e stam 2e stam 1e stam 2e stam
indicativus praesens πληρώνω   praesens πληρώνομαι  
indicativus imperfectum πλήρωνα aoristus πλήρωσα imperfectum πληρωνόμουν aoristus πληρώθηκα
coniunctivus coniunct I πληρώνω coniunct II πληρώσω coniunct I πληρώνομαι coniunct II πληρωθώ
indicativus futurum I θα πληρώνω futurum II θα πληρώσω futurum I θα πληρώνομαι futurum II θα πληρωθώ
imperativus enkelvoud πλήρωνε   πλήρωσε enkelvoud -   πληρώσου
imperativus meervoud πληρώνετε   πληρώστε meervoud πληρώνεστε   πληρωθείτε
       
indicativus perfectum έχω πληρώσει   έχω πληρωθεί
indicativus
plusquamperfectum
είχα πληρώσει είχα πληρωθεί
indicativus futurum exactum θα έχω πληρώσει   θα έχω πληρωθεί
tegenwoordig/onvoltooid deelwoord πληρώνοντας   (πληρώμενος)
verleden/voltooid
deelwoord
    πληρωμένος

Nadere beschouwing van het schema van stamtijden leert dat de onderstreepte vormen tezamen met persoon en getal bepalend zijn voor de vorming van alle vervoegingen van het werkwoord.

Eerste conjugatie en tweede conjugatie

De werkwoorden vallen bij de vorming van het praesens in twee groepen uiteen:
de werkwoorden van de eerste conjugatie en de werkwoorden van de tweede conjugatie.
Tot de eerste conjugatie (1e vervoeging) behoren alle werkwoorden waarbij het accent in het praesens op de stam van het werkwoord valt.
Tot de tweede conjugatie (2e vervoeging) behoren alle werkwoorden waarbij het accent in het praesens op de persoonsuitgang van het werkwoord valt (τα συνηρημένα ρήματα).

De eerste conjugatie kent twee typen werkwoorden:
type A: de werkwoorden die niet tot type B behoren;
type B: de werkwoorden waarvan de stam eindigt op een klinker en waarbij in diverse vormen de klinkers van de stam en de uitgang worden samengetrokken

De tweede conjugatie kent vijf typen werkwoorden:
type A1: werkwoorden op -άω/-ώ, -άς, -ιέμαι
type A2: werkwoorden op -ώ, -άς, -ούμαι
type B: werkwoorden op -ώ, -είς, -ούμαι
type C: werkwoorden op -ώ, -οίς, -ώμαι
type D: werkwoorden op -άμαι

 

1e conjugatie werkwoorden met het accent op de stam  
  type A     πληρώνω betalen
  type B     λέω zeggen
2e conjugatie werkwoorden met het accent op de persoonsuitgang  
  type A1 -(α)ώ -ιέμαι αγαπώ houden van
  type A2 -ώμαι αντανακλώ weerkaatsen
  type B -ούμαι θεωρώ beschouwen
  type C -ούμαι πληρώ voldoen aan
  type D   -άμαι λυπάμαι spijtig vinden


De onregelmatige werkwoorden
έχω (hebben) en είμαι (zijn) onttrekken zich aan deze indeling.

Er is één werkwoord dat een afwijkende passieve uitgang heeft: επαφίεμαι (overgelaten worden).

 

 

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
  
 

Semantiek
Betekenisleer

l

Syntaxis
Zinsleer

l

Morfologie
Woordleer

l

Alfabet

l

Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+Overzicht indeling werkwoorden
 

1e stam, 1e conjugatie,
actief en passief
  κρύβω, -ομαι verbergen
  ανοίγω, -ομαι openen
  διαβάζω, -ομαι lezen
  πείθω, -ομαι overtuigen
  χάνω, -ομαι verliezen
  ακούω, -γομαι horen
1e stam, 2e conjugatie,
actief en passief
A1 αγαπώ, -ιέμαι beminnen
A2 αντανακλώ, -ούμαι beschouwen
B θεωρώ, -ούμαι beschouwen
C πληρώ, -ούμαι voldoen aan
2e stam, 1e conjugatie, actief
  κρύψω verbergen
  ανοίξω openen
  διαβάσω lezen
  πείσω overtuigen
  πληρώσω betalen
  ακούσω horen
2e stam, 1e conjugatie, passief
  κρυφτώ verbergen
  ανοιχτώ openen
  διαβαστώ omhelzen
  πειστώ overtuigen
  πληρωστώ betalen
  ακουστώ horen
2e stam, 2e conjugatie, actief
A1 αγαπήσω beminnen
A2 αντανακλάσω weerkaatsen
B θεωρήσω beschouwen
2e stam, 2e conjugatie, passief
A1 αγαπηθώ beminnen
A2 αντανακλαστώ weerkaatsen
B θεωρηθώ beschouwen
D λυπηθώ spijt hebben