Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Bezittelijke voornaamwoorden
direct naar: Grammatica    Morfologie    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
persoonlijk vnw bezittelijk vnw aanwijzend vnw vragend vnw betrekkelijk vnw onbepaald vnw wederkerend vnw wederkerig vnw
Grammatica//MorfVornBezi3


Bezittelijke voornaamwoorden


De bezittelijke voornaamwoorden worden gebruikt om een relatie van bezit of herkomst uit te drukken ten opzichte van de spreker, de aangesprokene of de persoon of zaak waarover wordt gesproken.

De bezittelijke voornaamwoorden in het Nederlands zijn:
mijn, ons, onze, jouw, je, uw, jullie, zijn, haar, hun, haar.

Het Grieks kent geen aparte woorden voor de bezittelijke voornaamwoorden. Het maakt gebruik van de genitivus van de zwakke vorm van het persoonlijke voornaamwoord:
μου, σου, του, της, μας, σας, τους: van mij, van jou, etc.
Deze vorm staat dan ook achter het zelfstandig naamwoord waarop het betrekking heeft.
Voor het gemak spreken we over deze vormen toch als 'het (Griekse) bezittelijk voornaamwoord'.

Het Grieks kent net als het Nederlands een constructie om uit de (zwakke) bezittelijke voornaamwoorden de zogenaamde sterke bezittelijke voornaamwoorden te vormen:
ο δικός μου - mijn eigen. Dit staat dan vr het zelfstandige naamwoord waarop het betrekking heeft.

      sterk zwak
1e persoon ev nom ο δικός μου υιός 1)
η δική μου χώρα
το δικό μου παιδί
mijn eigen
mjn
ο υιός μου
η χώρα μου
το παιδί μου
mijn
    gen του δικού μου υιού
της δικής μου χώρας
του δικού μου παιδιού
mijn eigen
mjn
του υιού μου
της χώρας μου
το παιδί μου
mijn
    acc το δικό μου υιό
τη δική μου χώρα
το δικό μου παιδί
mijn eigen
mjn
τον υιό μου
τη χώρα μου
το παιδί μου
mijn
  mv nom οι δικοί μας υιοί
οι δικές μας χώρας
τα δικά μας παιδιά
onze eigen
nze
οι υιοί μας
οι χώρες μας
τα παιδιά μας
onze
    gen των δικών μας υιών
των δικών μας χωρών
των δικών μας παιδιών
onze eigen
nze
των υιών μας
των χωρών μας
των παιδιών μας
onze
    acc τους δικούς μας υιούς
τις δικές μας χώρες
τα δικά μας παιδιά
onze eigen
nze
τους υιούς μας
τις χώρες μας
τα παιδιά μας
onze
             
2e persoon ev nom ο δικός σου υιός
η δική σου χώρα
το δικό σου παιδί
jouw eigen
jow
ο υιός σου
η χώρα σου
το παιδί σου
jouw
    gen του δικού σου υιού
της δικής σου χώρας
του δικού σου παιδιού
jouw eigen
jow
του υιού σου
της χώρας σου
το παιδί σου
jouw
    acc το δικό σου υιό
τη δική σου χώρα
το δικό σου παιδί
jouw eigen
jow
τον υιό σου
τη χώρα σου
το παιδί σου
jouw
  mv nom οι δικοί σας υιοί
οι δικές σας χώρες
τα δικά σας παιδιά
jullie/uw eigen
jllie/uw
οι υιοί σας
οι χώρες σας
τα παιδιά σας
jullie/uw
    gen των δικών σας υιών
των δικών σας χωρών
των δικών σας παιδιών
jullie/uw eigen
jllie/uw
των υιών σας
των χωρών σας
των παιδιών σας
jullie/uw
    acc τους δικούς σας υιούς
τις δικές σας χώρες
τα δικά σας παιδιά
jullie/uw eigen
jllie
/uw
τους υιούς σας
τις χώρες σας
τα παιδιά σας
jullie/uw
             
3e persoon ev nom ο δικός του/της υιός
η δική του/της χώρα
το δικό του/της παιδί
zijn/haar eigen
zjn/hr
ο υιός του/της
η χώρα του/της
το παιδί του/της
zijn/haar
    gen του δικού του/της υιού
της δικής του/της χώρας
του δικού του/της παιδιού
zijn/haar eigen
zjn/hr
του υιού του/της
της χώρας του/της
το παιδί του/της
zijn/haar
    acc το δικό του/της υιό
τη δική του/της χώρα
το δικό του/της παιδί
zijn/haar eigen
zjn/hr
τον υιό του/της
τη χώρα του/της
το παιδί του/της
zijn/haar
  mv nom οι δικοί τους υιοί
οι δικές τους χώρες
τα δικά τους παιδιά
hun eigen
hn
οι υιοί τους
οι χώρες τους
τα παιδιά τους
hun
    gen των δικών τους υιών
των δικών τους χωρών
των δικών τους παιδιών
hun eigen
hn
των υιών τους
των χωρών τους
των παιδιών τους
hun
    acc τους δικούς τους υιούς
τις δικές τους χώρες
τα δικά τους παιδιά
hun eigen
hn
τους υιούς τους
τις χώρες τους
τα παιδιά τους
hun

Δικός wordt verbogen als καλός. In het vrouwelijk enkelvoud bestaat er een variant op -ιά (zoals ξανθός): δικιά.

1)

ο υιόςde zoon
η χώραhet land
το παιδίhet kind
 

Nb.
Door een opeenvolging van een bezittelijk en een persoonlijk voornaamwoord kan een onverwachte herhaling optreden:
η μητέρα μου μου αγόρασε εφημερίδα -  mijn moeder kocht een krant voor me.

Nb.
Indien een zelfstandig naamwoord wordt voorafgegaan door een bijvoeglijk naamwoord, kan het bijvoeglijke naamwoord direct gevolgd worden door het bezittelijk voornaamwoord. Zie ook het onderwerp woordvolgorde.

 

ένας γνωστός μου γιατρός een mij bekende dokter

Nb.
Zoals gezegd is het Griekse bezittelijk voornaamwoord eigenlijk de genitivus van het persoonlijk voornaamwoord.
Aangezien deze vorm ook gebruikt wordt voor het meewerkend voorwerp (eigenlijk de dativus oftewel derde persoon), kan er onduidelijkheid ontstaan als een zin beide interpretaties toestaat. In dat geval krijgt het meewerkend voorwerp een accent:

ο αέρας μού τρυπάει τα κόκκαλα. de wind doet mijn botten rammelen (figuurlijk).

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht