.
 
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin bijzin woordsoorten woordvolgorde diversen
onderwerp gezegde lijdend voorwerp meewerkend voorwerp bijvoeglijke bepaling bijwoordelijke bepaling bijzin
Verantwoording
direct naar: Grammatica
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
fonologie klinker comb's mede- klinkers medekl. comb's palata-lisering assimi-latie slot-ν klinker deletie accent en klemtoon klemtoon verschuiving accent regels homo-niemen letter-grepen
Grammatica//MorfWerw/Copy3>


Copyright


Alle teksten op deze site zijn auteursrechtelijk beschermd.
Het is toegestaan teksten te bewerken, te kopi�ren, te verspreiden en door te geven onder de voorwaarden
1. dat vermeld wordt dat deze site als bron is gebruikt en
dat de (bewerkte) tekst wordt voorzien van een duidelijke en werkende link naar deze site en
2. dat geen geldelijke compensatie wordt verkregen anders dan de feitelijke en aantoonbare reproductiekosten, en
dat geen ander commercieel voordeel wordt behaald of nagestreefd anders dan op basis van de toegevoegde waarde die het gevolg is van de bewerking van de tekst.

 

 

 

 

 


Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 
  
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Zinsleer

l

Woord:
Woordleer

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Uitspraak

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: studieniveau
3 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzichten en dwarsverbanden

Alle onderwerpen worden in ieder geval op niveau 1 aan de orde.
Een zwart naar boven wijzend driehoekje geeft aan dat een onderwerp ook op een hoger niveau aan de orde komt.

De zwarte naar links en rechts wijzende gesloten driehoekjes in het midden van het scherm zijn links naar de volgende pagina van hetzelfde onderwerp op hetzelfde niveau.

Teksten met een gestippelde onderstreping zijn links en/of tooltips.

In het geval van een link wijzigt tevens de achtergrondkleur.